Belangrijk !

Beste klanten en andere geïnteresseerden in ons bedrijf,
Helaas hebben wij moeten besluiten om per 2014 onze activiteiten op een laag pitje te zetten. De reden hiervoor is deels de verslechterde markt en deels veroorzaakt door persoonlijke omstandigheden waardoor we niet de aandacht aan ons bedrijf en onze klanten kunnen geven die wel willen geven.
Per 2014 nemen we geen nieuwe opdracht aan, maar we zijn wel van plan om in de toekomst op een andere manier verder te gaan met het produceren en leveren van exclusieve borduurpatronen.
We blijven bereikbaar op ons e-mailadres info@woodman.nl . Echter het kan even duren voor u van ons een antwoord krijgt.
Met vriendelijke groet,
Frank en Marijke
team Woodman
Beste klanten en andere geïnteresseerden in ons bedrijf,

Helaas hebben wij moeten besluiten om per 2014 onze activiteiten op een laag pitje te zetten. De reden hiervoor is deels de verslechterde markt en deels veroorzaakt door persoonlijke omstandigheden waardoor we niet de aandacht aan ons bedrijf en onze klanten kunnen geven die wel willen geven.

Per 2014 nemen we geen nieuwe opdracht aan, maar we zijn wel van plan om in de toekomst op een andere manier verder te gaan met het produceren en leveren van exclusieve borduurpatronen.

We blijven bereikbaar op ons e-mailadres info@woodman.nl . Echter het kan even duren voor u van ons een antwoord krijgt.

Met vriendelijke groet,

Frank en Marijke
team Woodman

Main menu

Prijzen - Woodman borduurpatronen

Voorwaarden:

1. Opdrachten

Alle opdrachten worden onder de hieronder weergegeven voorwaarden aangenomen en uitgevoerd. Door het verstrekken van een opdracht verklaart de klant zich akkoord met de voorwaarden. Wij gaan ervan uit dat de klant zijn beeldbestanden zelf goed opslaat en beveiligt. Een beveiligde opslag van de door de klant aan ons verstrekte bestanden vindt niet plaats. De door de klant geleverde beeldbestanden worden een paar maanden na uitvoering van de opdracht gewist. We houden ons uitdrukkelijk het recht voor om opdrachten te weigeren (bijvoorbeeld als ze, naar onze mening, in strijd zijn met de algemeen geldende normen en waarden).

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in EURO's en inclusief 21% btw.

3. Auteursrecht

De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de verstrekte beeldbestanden. Het auteursrecht van het ingezonden werk berust bij de klant. De klant draagt de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht van derden.

4. Beschadiging

Voor beschadiging of verlies van beeldbestanden op informatiedragers van de klant of van ons, op interne of externe telefoon- of data-netwerken en/of tijdens transport kunnen wij in geen geval aansprakelijk worden gesteld

5. Levertijd

Alle opdrachten worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Vertragingen in de levering geven geen recht op annulering van de opdracht en/of schadevergoeding

6. Garantie en klachten

Reclamaties dienen een duidelijke klacht te betreffen. Ze dienen uiterlijk twee weken na aflevering van de door de klant gegeven opdracht kenbaar te worden gemaakt via e-mail aan This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Bij gegronde klachten kan alleen aanspraak worden gemaakt op heruitvoering van de opdracht.

7. Geld terug beleid

Wij geven in principe geen geld terug. Hierop zijn 2 uitzondering:
- In het geval van dubbele betaling crediteren we het teveel betaalde.
- In specifieke gevallen en om gegronde redenen kan het management besluiten om van het "geen geld terug" principe af te wijken zulks ter beoordeling van het management.

8. Bescherming persoonsgegevens

De door de klant verstrekte informatie zal slecht worden gebruikt voor administratieve doeleinden. Wij zullen deze informatie niet verkopen, verhuren, ruilen of op welke andere wijze dan ook ter beschikking stellen aan andere ondernemingen of instellingen.

(versie 2.0 augustus 2010)
 
Home Prijzen